Velké ohňostroje

Ignis Brunensis je klasickým příkladem velkého ohňostroje. I podobný ohňostroj, vám dokážeme připravit a odpálit. Podobné ohňostroje jsou technicky i personálně náročnější a je potřeba pro ně mít vhodné místo, jelikož se zde používá velké množství velkých pyrotechnických efektů v podobě kulových a válcových pum. Bezpečnostní prostor pak bývá mnohem větší a dosahuje i 100m.  Velké ohňostroje se pohybují kolem 100tis a mohou se vyšplhat i výše, ovšem pohled a zážitek z takového ohňostroje je opravdu jedinečný. Tyto ohňostroje zakončují velké oslavy měst, oslavy Silvestra či Nového roku, nebo výroční oslavy velkých firem. Města, investují do pořádání podobných ohňostrojů, neboť se jedná o dobrou reklamu a prestige města. Dobrá lokace pro ohňostroj je velmi důležitá. Je  pak  vidět i z velkých vzdáleností, někdy i několika kilometrů. Velký ohňostroj se přesně  synchronizuje s hudebním doprovodem, každý výstřel a každý efekt má na obloze své pevné místo, hudba bývá často on-line v některém místním rádiu. Druhy pyrovýrobků jsou většinou vysokoletné efekty v různých barevných a efektových modifikacích – prostě to nejlepší z profesionální pyrotechniky.

Pyromuzikální ohňostroje

Práce na těchto ohňostrojích se počítá na měsíce či roky, provádí se v kategorii 4. Jsou to ohňostroje s duší, kde je velmi důležitý hudební podkres, který je pevně a přesně sladěn s ohňostrojem. Vlastní scénář a povolovací procesy jsou velmi časově náročné a s přípravou na podobné ohňostroje se začíná  i rok dopředu. Duší ohňostroje je myšlenka či příběh, který se ohňostrůjci snaží převést na noční oblohu.